otevření zrekonstruované silnice II/268

Verze pro tisk |

Silnice z Mimoně na hranici kraje má nový povrch. Rekonstrukci významně napomohly peníze z evropských zdrojů

Zhruba 14 kilometrů dlouhý úsek silnice II/268 z Mimoně na hranici Libereckého kraje se dočkal rekonstrukce. Stavba byla rozdělena na dvě etapy. Obě z nich podpořily peníze z evropských zdrojů, a to konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu. Rekonstrukce silnice vyšla na necelých 301 milionů korun.

 

„Jsem moc rád, že se nám podařilo dokončit rekonstrukci významné dopravní tepny vedoucí až na hranici Libereckého kraje se Středočeským krajem. Jedná se navíc o důležitou spojnici vedoucí skrze bývalý vojenský prostor Ralsko. Rekonstrukce tam byla opravdu nezbytná,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Konkrétní přehled jednotlivých etap rekonstrukce:

  1. Etapa č. 1:

délka úseku: 12,315 kilometru

cena stavby: 206,25 milionu korun

výdaje celého projektu: 214 milionů korun

dotace: 157 milionů korun

doba stavby: od 6/2020 do 4/2023

zhotovitel: Metrostav a. s.

V rámci této etapy se zrekonstruoval úsek silnice II/268 nacházející se na území obcí Ralsko a Mimoň. Začátek úseku je na konci obce Dolní Krupá, na hranici Libereckého a Středočeského kraje, jeho konec v Mimoni před železničním přejezdem,“ dodal Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. „Výše dotace z evropských zdrojů na realizaci tohoto projektu činila 157 milionů korun.“

Stavební práce se v převážné míře uskutečnily v místech, kde trasu lemují lesy. Silnice II/268 zároveň tvoří průtah městem Ralsko, konkrétně jejími místními částmi Kuřívody a Ploužnice. Konec úseku je v intravilánu města Mimoň.

Jako u většiny dopravních staveb i tam bylo součástí rekonstrukce odvodnění, oprava dvou mostů, několika propustků a také vyhotovení zádržného bezpečnostního systém či přeložek inženýrských sítí. Projekt přinesl také výstavbu autobusových zastávek či rekonstrukci stávající rozlehlé křižovatky v centru Kuřívod do podoby okružní křižovatky,“ dodal Sviták. „Na projekt Libereckého kraje navázaly investice města Ralsko, které uhradilo výstavbu chodníků, veřejného osvětlení, rekonstrukci místní komunikace v centru Kuřívod a parkovací stání, a to za zhruba 6,8 milionu korun.“

  1. Etapa č. 2:

délka úseku: 1,673 kilometru

cena stavby: 84,244 milionu korun

výdaje celého projektu: 86,388 milionu korun

dotace (ještě není vyúčtováno): 81,393 milionu korun

doba stavby: od 11/2021 do 5/2023

zhotovitel: Colas CZ, a.s. a SaM silnice a mosty a.s.

Hlavním cílem projektu bylo zlepšit dopravní situaci ve městech a obcích, jako je Ralsko či Mimoň. I na tuto etapu jsme využili peníze z evropských zdrojů. Projekt ještě není finančně uzavřen, nicméně očekáváme dotaci ve výši bezmála 81,5 milionu korun,“ vysvětlil radní Jiří Ulvr.

Účelem stavby bylo zajištění bezpečného průjezdu vozidel daným úsekem, a to především v zimním období. Doprava tam často kolabovala a povrch silnice byl v nevyhovujícím stavu. Při rekonstrukci jsme též mysleli na bezpečnost tamních obyvatel. Součásti projektu bylo také zajištění funkčního odvodnění komunikace, sjednocení šířky vozovky a navýšení počtu jízdních pásů o jeden stoupací pruh. V rámci silniční akce se vybudovala také nová meteohláska, propustky a samozřejmě i dopravní značení,“ vypočítal statutární náměstek Jan Sviták.

V rámci výstavby učinili zajímavý objev archeologové. Kvůli úpravě trasy silnice v zatáčkách nad Horní Krupou, kde se vozovka rozšířila, bylo nutné přemístit jeden z pomníků prusko-rakouské války, která se tam v roce 1866 odehrála. Během odstraňování pod ním archeologové odkryli hrob dvou vojáků. Více o nálezech zde: https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/archeologove-odkryli-pri-rekonstrukci-krajske-silnice-hrob-vojaku-z-prusko-rakouske-valky-premisti-jej-n1108651.htm


 

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí Libereckého kraje

Facebook: Libereckraj

Twitter: Libereckykraj

Instagram: Libereckykraj

alt
alt
Nahoru