Nový ředitel Oblastní galerie v Liberci

Verze pro tisk |

Nový ředitel Oblastní galerie v Liberci se ujal funkce

Nového šéfa má liberecká Oblastní galerie v Liberci. Stal se jím Filip Suchomel, jenž se oficiálně ujal své funkce 1. března.

„Jevil se nám jako nejlepší kandidát. Jednoznačně nás přesvědčil o své kompetentnosti projevem, profesionálním přístupem a vizí organizace otevřené zahraniční spolupráci. Velký akcent kladl Filip Suchomel na spolupráci s dalšími organizacemi ve městě, a to to nejen organizacemi kraje, ale také s univerzitou. Důraz kladl také na práci s veřejností, zejména dětmi a mladými lidmi. Vítám ho v nové funkci a přeji mu mnoho štěstí,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

„Rád přispěji svými zkušenostmi k rozvoji Oblastní galerie a bude mi ctí navázal na úspěšnou práci mých předchůchců. Chci návštěvníkům galerie i nadále přinášet řadu pohledů na výtvarnou scénu, a to nejen regionální, ale i celostátní a zahraniční,“ uvedl Suchomel.

Filip Suchomel je historik uměni a japanolog narozený v Praze, vystudoval obory orientalistika-japanologie a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval mimo jiné jako vedoucí asijského oddělení Náprstkova muzea v Praze a byl ředitelem Sbírky asijského umění Národní galerie. Ve své odborné práci se zaměřuje na výzkum japonského a čínského umění se speciálním zřetelem na otázky kulturní výměny mezi Západem a Východem. Dlouhodobě se věnuje výzkumu sbírek japonského a čínského umění z národních i regionálních muzeí a rovněž z hradních a zámeckých sbírek, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

„Komise pochopitelně zvažovala i zaměření budoucího pana ředitele, které je jasné orientované na východní a japonské umění. To není oblast, které se naše galerie věnuje, nicméně po diskuzi, kterou jsme na toto téma vedli i s panem Suchomelem, jsme došli k závěru, že je to jen jeden z aspektů. Za velmi důležitou považujeme jeho velkou zahraniční zkušenost, přesah, který je schopen do naší instituce přinést a posunout ji dál,“ doplnila náměstkyně Květa Vinklátová.


 

Jan Mikulička

Nahoru