Hroby a krematoria

Verze pro tisk |

Hroby a krematoria. O pohřebnictví se na kraji stará odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Pět let uplynulo od doby, kdy se odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje začal zabývat agendou spojenou s pohřebnictvím. Stalo se tak v souvislosti s novelou zákona o pohřebnictví.

Pro mnohé bude nejspíš překvapením, že téma pohřebnictví řeší odbor kultury. Jedná se jak o dohled nad dodržováním zákonů souvisejících například se situacemi, které nastaly v době covidu, tak i povinnostmi, které se týkají třeba historických hřbitovů,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Nové pravomoci krajského úřadu na úseku pohřebnictví souvisely s provozem veřejných pohřebišť, kterých je v kraji zhruba 260. Problémy spojené s jejich provozem představují multioborovou tématiku, která vyžaduje znalost veřejného práva, ekonomie i občanského práva, což je často pro malé obce náročné.

Většina území dnešního Libereckého kraje spadala dříve do Sudet. Proto je právě zde aktuální problematika opuštěných německých hrobů a hrobek, o které se mají podle mezinárodního práva obce a města starat. Krajský úřad s obcemi pravidelně komunikuje a nabízí jim řešení.

Léta praxe ukázala, že agendu pohřebnictví striktně neurčují právní předpisy, ale je potřeba reagovat i na vývoj celospolečenských událostí. To se ukázalo během covidové pandemie, při které bylo v rámci činnosti krajského krizového štábu nutné zajistit řádný chod pohřební infrastruktury.

Díky dobré spolupráci s pohřebními službami a provozovateli krematorií se zvýšený počet zemřelých podařilo zvládnout, navíc Liberecký kraj dokázal pomoct dalším regionům. V rámci krizového řízení v pohřebnictví je potřeba také dbát na prevenci. Jde například o vytváření seznamu krizových pohřebišť či vytipování míst pro hromadné pohřbívání. V poslední době odbor pomáhá při úmrtích ukrajinských uprchlíků, neboť pohřbít na území České republiky občana cizího státu není snadné.


 

Jan Mikulička

  1. odborný zaměstnanec pro styk s veřejností

  2. Facebook: Libereckykraj

  3. Twitter: Libereckykraj

  4. Instagram: Libereckykraj

Nahoru