Velikonoce s Českolipským komorním cyklem

Verze pro tisk |

Přesně za měsíc jsou tu Velikonoce a s nimi i nový ročník Českolipského komorního cyklu, který zahájí na Velký pátek provedení hudebních pašijí v podání vynikajícího souboru Schola Gregoriana Pragensis. Koncert se uskuteční 7. dubna od 19 hodin v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě. Slavnostním večerem se otevře šestý ročník cyklu, který letos zve na pět koncertů v České Lípě a výlet do Janovic u Kravař. Těšit se můžete na vystoupení mladého úspěšného souboru Alinde Quintet, flétnistu Jakuba Kydlíčka a soubor Concerto Aventino, hudebně-taneční představení německé kultury Egerlandska nebo vynikající Zuzanu Lapčíkovou, její kvintet a hosta, jazzového klavíristu a skladatele Emila Viklického. 

Typickou součástí liturgie Svatého týdne jsou pašije, tj. čtení z evangelia, které líčí události okolo Kristovy smrti na kříži. Osu koncertu tvoří pašije podle evangelisty Lukáše, které budou přednášeny v nejstarší formě, jakou křesťanská bohoslužba poznala, v gregoriánském chorálu. Text pašijí je rozdělen do tří hudebně odlišených „rolí“. Jeden z lektorů přebírá funkci vypravěče, druhý přednáší v basové poloze přímou řeč Krista a třetí zpěvák či skupina zpěváků ztvárňují přímé řeči Petra, Piláta a ostatních osob, které v pašijích vystupují. Pašijový příběh je na několika místech přerušen různými zpěvy z repertoáru Svatého týdne, které přinášejí meditaci či reagují na některá místa evangelijního textu. V pašijích však nejde jen o příběh, který se udál v historickém čase, na Ježíšův kříž může každý vložit své utrpení a odváží-li se o krok dál, otevře se mu i naděje vzkříšení… Duchovní mystický večer můžete zažít ve společnosti předního světového interpreta středověké duchovní hudby – souboru Schola Gregoriana Pragensis uměleckého vedoucího Davida Ebena, který chorální pašije tematicky doplnil gregoriánskými responsorii a antifonami, jež přibližují významné momenty Svatého týdne. 

Další informace, vstupenky a možnost zakoupení zvýhodněného abonmá na celý ročník Českolipského komorního cyklu s bonusem v podobě jedné vstupenky a autobusové dopravy na koncert do Janovic zdarma najdete zde

alt
alt
Nahoru